Facebook


Korisni linkovi

Smeč servis


Jedan od najatraktivnijih i najsloženijih elemenata u odbojci je smeč servis koji u današnjoj modernoj odbojci predstavlja veoma ubojito oružije u napadu. Izmereno je da lopta nakon vrhunski izvedenog smeč serisa može da se kreće i do 100km/h.

POČETNI POLOŽAJ

(opis za denoruke odbojkaša)

Odbojkaš se nalazi na udaljenosti od oko 5m od osnovne linije (individualno i zavisi od visine odbojkaša, dužene ekstremiteta, brzine, skočnosti,....). Odbojkaš drži loptu u šaci sa opruženom rukom i kreće kratki iskorak desnom nogom. Dok prebacuje težinu na desnu nogu vrši izbačaj lopte  kombinacijom fleksije ruke u ramenu i laktu. 

Da bi se obezbedila mirnoća i konstantnost u izbačaju lopte potrebno je izbačaj vršiti iz ramena u blagoj fleksiji u zglobu lakta. Lopta se ispraća sa šakom, preko prstiju uz blagu fleksiju, da bi joj se obezbedila rotacija unapred (topspin), čime se obezbeđuje stabilizacija leta lopte i veća topspin rotacija prilikom servisa. Lopta se izbacuje u visinu i do 10m i između 1m i 3m u teren u zavisnosti od motoričkihh sposobnosti odbojkaša.

FAZA ZALETA

Zalet sadrži četri koraka, uključujući i skok.

Zalet se koristi za povećanje horizontalne brzine kretanja koja će omogućiti generisanje sile koja nastaje usled naglog zaustavlja za odskok, pri čemu dolazi do savijanja u nogu i kokova i spuštanja tela u niži položaj. Kada se na tako generisanu silu horizontalnog kretanja doda sila zamaha rukama (ugao u zaručenju rukama potrebno je da bude što veći radi povećanja amplitude kretanja zamaha ruku - ugao od 90 stepeni i više) i odskok (ekcentrična sila opružača skočnog zgloba, kolena i kukova, kao i zamah rukama) dobija se faza leta koja je dovoljno visoka i dugačka za uspešno izvođenje smeč servisa. S' toga odbojkaš koji poseduje motoričke sposobnosti da ima duži (duže korake) i brži zalet i sposobnost da generiše veću silu takvog zaleta, kao i bolje motoričke sposobnosti odskoka, ima veću visinu u skoku pa samim tim i mogućnost postizanje veće brzine lopte i veće uspešnosti pri izvođenju smeč servisa.


Prvi korak zaleta, levom nogom, je najbitniji za postizanje brzine u zaletu i mora biti dugačak i eksplozivan.

Drugi korak zaleta je najduži (oko 80% od visine odbojkaša) i njegova svrha je priprema za fazu zaustavljanja i transvera horizontalne brzine u odskok. U ovoj fazi vrši se zamah rukama u nazad sa fleksijom u zglobu kolena i kuka.

Dok se prebacuje težina na desni nogu i započinje zamah, leva noga se dovodi pored desne i postavlja ispred nje, oko 50 cm, 

FAZA ODSKOKA

Za postizanje maksimalne brzine i visine odskok odbojkaš vrši brzi sinhroni zamah rukama do uzručenja, kao i opružanje tela, kukova, nogu u kolenu i skočnom zglobu (prvo desna pa leva). 


FAZA LETA

Faza leta gde se postavlja telo u polozaj za što snažnije udaranje lopte:

-Dovođenje desne ruke u položaj odakle će se izvršiti zamah i udaranje lopte (ruka kojom se lopta udara može se na dva načina iz uzručenja dovesti u položaj odakle će se izvršiti zamah i udaranje lopte i to; iz uzručenja nadole-nazad-gore, ili iz uzručenja pored glave nazad);

- Leva ruka ostaje u uzručenju spremna za zamah napred nadole kako bi povećala silu i brzinu udarca lopte;

- Dok se desna ruka dovodi u polužaj za zamah vrši se rotacija u ramenima i kukuvima savijanje nogu u kolenima (ceo polozaj tela dovodi se u oblik napetog luka);


Faza leta gde se lopta udara (u raznim istraživanjima utvrđeno je da neki igrači udaraju loptu u najvišoj tački skoka a neki igrači udaraju loptu u fazi leta kada počne spoštanje nadole):

Iz postavljenog tela u položaj za udaranje lopte simultano se vrši:

- Zamah levom rukom napred nadole što popomaže ubrzanje kretanja trupa napred i prema lopti i ubrzanje rotacije i sile  ramena desne ruke prema lopti i povećanje svukupne sile (leva ruka završava pored levog kuka blago savijena - neispred tela savijena);

- Opružanje tela, kukova i nogu u zglobu kolena potpomaže ubrzanju kretanja sile trupa napred i prema lopti i povećanje svukupne sile;- Usled zamaha leve ruke i rotacije ramena (levo rame nazad i dole, a desno rame napred i gore) dolazi do blagog otkona trupa ulevo što omogućuje podizanje desnog ramena i veći dohvat desne ruke. Ovim pokretom takođe se smanjuje mogućnost povrede u ramenom zglobu koji bi nastao usled hiperekstenzije u ramenu da je trup vertikalan (česta povreda u odbojci).

- Desna ruka nastavlja da zamahuje, opruža se u zglobu lakta. Momenat udara u loptu vrši se kada je desna ruka skroz opružena, lopta se udara opruženom šakom i prstima uz fleksiju u ručnom zglobu.

- Šaka za vreme udarca u loptu prelazi preko gornjeg dela lopte omogućujući topspin lopti koja će joj dati stabilan let, sa brzom rotacijom i kretanjem nadole prema cilju u terenu.
Na predhodnoj slici može te videti brzine kretanja delova tela toko udaranja lopte.

Na krajnju brzinu kretanja šake odbojkaša koja direktno utiče na brzinu kretanja lopte nakon smeča, procentualnu utiči sledeći elementi:

1. EKSTENZIJA U LAKTU - 46%

2. ROTACIJA RAMENA - 22.5%

3. ROTACIJA TRUPA - 14.5%

4. BRZINA KRETANJA TELA U FAZI LETA - 7.5%

5. BRZINA KRETANJA ŠAKE - 5%

6. OSTALI FAKTORI 4.5%